Co je zkratka „z.ú.“?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti od 1.1.2014, zavedl několik nových pojmů. Jedním z nich byl i „Ústav“, který nahrazuje obecně prospěšnou společnost.

  • § 402 – Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Zákon v následujících paragrafech stanovuje povinnost označit tyto organizace několika  variantami a jednou z nich je právě zkratkou slov „zapsaný ústav“ a teda „z.ú.“.