Kdo jsme…

Stavební Huť VIA VETERE, z.ú. je nezisková organizace zaměřená na problematiku sanací a rekonstrukcí historických budov. Tvoří ji lidé, kteří mají kladný vztah ke stavebním památkám a problematice sanací a rekonstrukcí historických staveb se věnují řadu let, jak po stránce teoretické, tak praktické. Působí na akademické půdě Stavební fakulty i Fakulty architektury VUT v Brně, jsou členové odborných organizací jako např. WTA, ČKAIT a věnují se i praktické stránce staveb od projekce, poradenství a dozorován, po realizace. Jsou spoluorganizátoři řady odborných konferencí s mezinárodní účastí.