Odkazy

 

geogr-logo
http://geogr.muni.cz/
Mapový podklad, který je použit pro záhlaví webové stránky a na našich vizitkách, byl poskytnut z Mapového fondu Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.